Társasházi pályázatok

Otthon Melege Program

2015. január 7-én jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára a mintegy 10 milliárd forintos támogatáskeretű és 50%-os támogatásintenzitású új társasházi energiahatékonysági pályázat elindulását.

A pályázat megnevezése: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram

Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15

Pályázatok beadásának kezdete: 2015. március 09.

Pályázat kerete: 10 milliárd forint.

A támogatás mértéke: lakásonként 300-650 ezer forint, a támogatás intenzitása pedig 50%-os.

A pályázati úton elnyerhető támogatás hőszigeteléshez és a nyílászárók cseréjéhez, valamint a fűtési rendszer korszerűsítéséhez és a megújuló energia alapú melegvíz-ellátás megvalósításához is igényelhető. A pályázat célja, hogy az érintett ingatlanok energiahatékonysága legalább két kategóriát tudjon javulni.

A támogatás folyósítása két ütemben történik majd, 95 százalékos és 5 százalékos kifizetéssel. Az 5 százalék utólagos folyósításához az energia-megtakarítást fogják ellenőrizni. A keretösszeget régiónként, a szakmai szervezetek által megadott panel és társasházi lakások arányában osztják el.

Letölthető pályázati dokumentumok:

 A pályázatok elkészítésében közreműködünk, műszaki, szakmai segítséget nyújtunk.

Lakossági pályázatok

Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) pályázat

A pályázat forráskimerülés miatt 2014. december 7-én lezárult.

A pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílott a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan, a fűtési és használati melegvíz-rendszerük korszerűsítésére. Sajnos a pályázat napkollektoros vagy napelemes rendszer megvalósítására nem terjedt ki, ezekre nem lehet támogatást igényelni.

A pályázaton azon magánszemélyek vehettek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehetett. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthattak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.

A pályázati dokumentumok letölthetők az ÉMI honlapjáról:

www.emi.hu


Homlokzati nyílászárócsere pályázat

A pályázat forráskimerülés miatt 1015. január 5-én lezárult.

A pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 

A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílott a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű homlokzati nyílászáróinak cseréje.

A pályázaton azon magánszemélyek vehettek részt, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerűen lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehetett. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthattak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehetett, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként (lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere esetén bruttó 450 000 forint, míg a lakások nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb bruttó 520 000 forint lehetett.

A pályázati dokumentumok letölthetők az ÉMI honlapjáról:

www.emi.hu

Vállalkozások, közintézmények

Széchenyi 2020 logóKEOP-2014-4.10.0/K

Fotovoltaikus (napelemes) rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

A pályázatok benyújtására az I. szakaszban 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 10. között nyílik lehetőség.

Bővebben...

 
 

Széchenyi 2020 logóKEOP-2014-4.10.0/N

Fotovoltaikus (napelemes) rendszerek kialakítása

A pályázatok benyújtására az I. szakaszban 2014. augusztus 21. és 2014. augusztus 30. között nyílik lehetőség.

Bővebben...

 
 

Széchenyi 2020 logóKEOP-2014-4.10.0/F

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

A pályázatok benyújtására az I. szakaszban 2014. szeptember 22. és 2014. október 01. között nyílik lehetőség.

Bővebben...